Lyngdorf Audio

Lyngdorf Audio TDAI 2170 versterker met RoomPerfect™

De Lyngdorf TDAI 2170 standaard uitgerust met 2 analoge RCA inputs en een XLR input. Optioneel kunnen er nog 2 RCA inputs toegevoegd worden.
De versterker levert 2×170 Watt aan 4 Ohm, helaas geen RMS power.

Lyngdorf SDA 2400 TDAI 2170

Voor meer vermogen kan er via de SPDIF output een aparte eindversterker, de SDA-2400 gekoppeld worden, die 2x 400 Watt aan 4 Ohm levert.

Als digitale SPDIF ingangen zijn er 2 RCA inputs. Bovendien is er nog een optische (TOSlink) ingang. Als uitgangen vinden we behalve de luidspreker connectoren een SPDIF uitgang en twee paar ongebalanceerde RCA uitgangen. De SPDIF uitgang kan naar keuze als hoofd- of lijnuitgang ingesteld worden.

De hoofduitgang kan als highpass uitgang ingesteld worden met een crossoverfrequentie naar eigen keuze. De lijnuitgang kan als (sub)woofer uitgang worden ingesteld met een lowpass crossoverfrequentie naar keuze,

Lyngdorf-TDAI-2170

 

Het inregelen van de RoomPerfectmodule is kinderlijk eenvoudig. Na de eerste meting met testsignalen worden er nog 6-8 willekeurige microfoonposities (verschillend van plaats, richting en hoogte) gemeten totdat de ruimte-akoestiek voor meer dan de 90% bekend is. Het verdient aanbeveling de metingen uit te voeren met weinig achtergrondgeluid. Het hele proces duurt 15-20 minuten.

De Focus-1 positie geeft een optimale weergave op een specifieke luisterpositie, terwijl de Global positie de correctie over een groter luistergebied spreidt.
De mogelijkheid bestaat om nog 7 verschillende focus (=luister)posities toe te voegen.

Lyndorf TDAI-2170 CD-2

Lyngdorf CD-2

Deze CD speler is voorzien van 2 digitale uitgangeen (coax en optisch),
een analoge uitgang (RCA-ongebalanceerd) en een XLR uitgang (bal.)
Na reclocking wordt het signaal ge-upsampled voor een meer gedetailleerde weergave. Bovendien is de speler uitgerust met Intersample Clipping Correctie, waardoor de weergave van oudere, mogelijk met clipping opgenomen CD’s aanzienlijk wordt verbeterd. De volledige dynamiek wordt benut door de signaalsterkte met 3 dB te reduceren en compressie wordt vermeden. Een aanrader dus voor degenen die veel analoge opnamen naar CD hebben geconverteerd.

Na het beluisteren viel ons op dat de detaillering in de weergave beter is dan bij een vergelijkbare Sugden CD21-SE. De gladde weergave van de CD2 in verhouding tot de wat ruwere weergave van de Sugden heeft echter niet ieders voorkeur.