Consignatie overeenkomst Twinstatic Audio

Voor klanten, die interesse hebben om apparatuur ( flat panel speakers en andere hifi componenten) via de Twinstatic website te verkopen gelden de volgende voorwaarden:

1 – De consignatie fee bedraagt 25% over de minimum vraagprijs van €300 – €2000. Indien de vraagprijs hoger is bedraagt de fee 20%.

2 – Componenten met een vraagprijs van minder dan € 300,- worden niet in consignatie genomen.

3 – De verkooptermijn bedraagt 6 maanden en kan met wederzijds goedvinden stilzwijgend verlengd worden. Indien er binnen de afgesproken termijn geen of onvoldoende reacties zijn, kan in wederzijds overleg de vraagprijs verlaagd worden of de consignatie-overeenkomst beëindigd worden.

4 – Indien er een acceptabel bod uitgebracht wordt, zal Twinstatic met de eigenaar hierover in overleg treden.

5 – Alle verkoopinspanning wordt door Twinstatic geleverd. Indien de eigenaar in die periode erin slaagt zelf een koper te vinden blijft de consignatiefee verschuldigd.

6 – De apparatuur wordt op de Twinstatic website v.v. foto te koop aangeboden.

7 – De aangeboden apparatuur wordt door Twinstatic in hun demoruimte geplaatst, tenzij de grootte of kwetsbaarheid dit niet toelaat. De goederen zijn daar all-risk verzekerd.

8 – De apparatuur wordt niet bij derden thuis gedemonstreerd.

9 – Twinstatic verzorgt het transport van verkoper naar aankoper na ontvangst van de vraagprijs en is voor het transport verzekerd.

10 – Twinstatic bepaalt de te verlenen garantie (meestal 6-12 maanden op onderdelen en arbeidsloon, doch niet op transportkosten)

11 – Twinstatic draagt de kosten van ev. reparatie tijdens de garantieperiode.

12 – De overeenkomst kan slechts voortijdig beëindigd worden, indien de eigenaar de 20% fee over de vastgelegde vraagprijs aan Twinstatic betaalt, waarna de goederen worden geretourneerd.