Flat panel speakers

 

Quad

ESL-2905_1Quad Elektrostaten

Behalve veel reparatie en revisie verkopen wij natuurlijk ook de Quad electrostaten.
Van het eerste model ESL-57 zijn er vanaf 1957 gedurende 28 jaar wereldwijd rond de 54.000 stuks verkocht, van de ESL-63 echter vanaf 1981 gedurende 18 jaar 35.000 stuks.
De toepassing van een vertragingslijn om zo een puntbron te simuleren betekende een grote verbetering van het stereobeeld, speciaal van de stereodiepte.
Ook de latere series 988/89-2805/2905-2812/2912 is deze puntbronsimulatie gehandhaafd. Terwijl bij de 9-serie de mechanische stabiliteit twijfelachtig was, hetgeen leidde tot veel mankementen, zijn bij de latere series de frames aanzienlijk verstevigd, hetgeen weliswaar een gewichtstoename van 20 kg. met zich meebracht doch ook een solide basweergave tot gevolg had.
Een deel ervan is toe te schrijven aan grotere audiotrafo’s, doch de toegenomen stijfheid van het chassis draagt er wel degelijk toe bij.
ESL-2905_2Vermeldenswaard is ook de klankmatige verbetering in de Quad versterkerlijn, die een uitstekende weergave van de electrostaten garandeert.
Daar de kostprijs van een totale revisie momenteel 20-25% van de nieuwprijs bedraagt is voor veel eigenaren de keuze niet moeilijk, te meer daar er ook een nieuwe garantie op de vervangen onderdelen gegeven wordt.