Final full range elektrostaten

Where Art and Science meet…

De Final elektrostaten gebruiken het complexe push-pull-principe. Deze elektrostaten produceren geluid door een dun flexibel folie te laten bewegen tussen twee vaste platen (stators). Een elektrostsaat wordt op het lichtnet aangesloten zodat deze folie (ook wel membraan genoemd) een permanente elektrische lading krijgt. Het audiosignaal dat wordt doorgegeven door de versterker. wordt vertaald in elektrische lading die wordt doorgeven aan de stators. De stators produceren hierdoor positieve en negatieve elektrische velden waardoor de folie in beweging wordt gebracht. Dit brengt de lucht in trilling waardoor geluid wordt voortgebracht. Deze methode heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van normale conische luidsprekers. Het membraan van een elektrostaat weegt een fractie van de conus van een dynamische luidspreker waardoor de lucht sneller en nauwkeuriger in trilling wordt gebracht. Het grote oppervlak van het membraan zorgt voor een brede geluidsafstraling waardoor een optimale ruimtelijke werking ontstaat.

Een full-range elektrostatische luidspreker (beslaat het volledige frequentiegebied) van Final werkt niet met scheidingsfilters waardoor er ook geen faseverschuiving (en bijbehorende vervorming) kan optreden. Hierdoor brengt een Final een helder doorzichtig geluid voort met een spectaculaire ruimtelijke afbeelding.

Bij de kleinere modellen wordt wel een scheidingsfilter toegepast. Immers, daar wordt het oppervlak van de folie te klein om mooi laag te produceren. Hiervoor wordt een zeer speciale basluidspreker gebruikt. De scheidingsfrequentie ligt echter ver onder 500 Hz. Dat is belangrijk want bij 500 Hz begint het gebied waar ons gehoor het meest gevoelig is en dat gebied loopt tot zo n 2000 Hz. Dit gebied wordt dus ook bij onze kleinste modellen faserein door de elektrostaat ten gehore gebracht.

De lage-toneniuidsprekers zijn niet rechtstreeks op de luisteraar gericht. Dan zou het verschil in karakteristiek mogelijk toch nog opvallen. Ze stralen schuin af (naar links. rechts of naar boven) en mengen de lage tonen als het ware met de reflecties van het midden en hoog. zodat toch een eenheid ontstaat.

Zie verder de Final specificaties.